Congressen

Instondo organiseert jaarlijks verschillende congressen voor het onderwijs en voor de jeugdhulp. Op dinsdag 10 maart 2020 zal de 3e IB conferentie plaatsvinden over de toekomst van de intern begeleider. In het najaar 2020 wordt voor het 9e jaar de Week van de Intern Begeleider georganiseerd, gelieerd aan TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders. Het PO Congres is een jaarlijks eendaags congres voor schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en wordt georganiseerd door Passend Onderwijs Magazine. In 2020 vindt de zesde editie weer plaats op maandag 10 februari. Sinds 2015 wordt het OJ Congres georganiseerd waarbij een verbinding wordt gelegd tussen het onderwijs, ouders en de jeugdhulp. In 2020 vindt het congres plaats op maandag 28 september 2020. Op dezelfde dag organiseren we het nieuwe congres over Ouderbetrokkenheid.  Op maandag 25 november 2019 organiseerde Tijdschrift voor Orthopedagogiek de landelijke conferentie over de toekomst van de orthopedagoog.

Meer informatie treft u hieronder:

Week van de Intern Begeleider (WIB)

Landelijke IB-conferentie (IB-dag)

Congres 'Passend Onderwijs in 1 dag' (PO Congres)

Nationaal Congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp (OJ Congres)

Landelijk Congres Ouderbetrokkenheid

Conferentie over de toekomst van de orthopedagoog (TvO conferentie)