Instondo

Instituut Onderwijs Ondersteuning (Instondo) biedt actieve ondersteuning aan professionals werkzaam in het onderwijs. Instondo is actief op verschillende terreinen. Binnen het hoger onderwijs met vakblad TH&MA en binnen het primair- en voortgezet onderwijs met vakbladen zoals Passend Onderwijs Magazine, Tijdschrift voor Intern Begeleiders en Tijdschrift voor Orthopedagogiek.

Instondo ontwikkelt ook boeken zoals de TIBtools reeks. De TIBtools bieden handzame en praktische instrumenten voor professionals in het onderwijs.

Daarnaast organiseert Instondo verschillende studiedagen en congressen, zoals de Week van de Intern Begeleider, het congres 'Passend Onderwijs in 1 dag' en het congres 'Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp'. In 2018 zal voor het eerst de IB dag plaatsvinden, over de toekomst van de intern begeleider.

Voor het ontwikkelen en verzorgen van scholing voor professionals binnen het onderwijs is de Instondo Academy opgericht.

Al deze uitgaven en activiteiten van Instondo treft u aan op deze site. Vanaf de informatiepagina's kunt u doorklikken naar de afzonderlijke websites.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via de contactpagina.

Een greep uit onze activiteiten:
> Passend Onderwijs Magazine (PO Magazine)
> Tijdschrift Intern Begeleiders (TIB)
> Week van de Intern Begeleider (WIB)
> Conferentie over de toekomst van de IB'er (IB dag)
> Boekenreeksen: TIBtools en Omgaan met... -NIEUW!
> TH&MA Hoger Onderwijs (TH&MA)
> Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO)
> Conferentie over de toekomst van de orthopedagoog (TvO conferentie