Congressen

Instondo organiseert jaarlijks verschillende congressen voor het onderwijs en voor de jeugdhulp.

Meer informatie treft u hieronder:

Nationaal Congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp

Week van de Intern Begeleider (WIB)

 Landelijke IB-conferentie (IB-dag) 

 PO Congres