Congressen

Instondo organiseert jaarlijks verschillende congressen voor het onderwijs en voor de jeugdhulp. In 2017 wordt voor het zesde jaar de Week van de Intern Begeleider georganiseerd, gelieerd aan TIB, het Tijdschrift Intern Begeleiders. Het PO congres is een jaarlijks gehouden eendaags congres voor schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en wordt georganiseerd door Passend Onderwijs Magazine. Sinds 2015 wordt het OJ congres georganiseerd waarbij een verbinding wordt gelegd tussen het onderwijs, ouders en de jeugdhulp. Op 12 en 13 maart 2018 vindt voor de eerste keer de IB dag plaats. Het zal dit jaar gaan over de toekomst van de intern begeleider. Meer informatie treft u hieronder:

Week van de Intern Begeleider (WIB)

Congres Passend Onderwijs in 1 dag

Nationaal congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp

NIEUW: IB dag: De IB'er maakt het verschil?!

cover tijdschrift

Cover TIB 2017 5