Tijdschrift voor Orthopedagogiek, TvO

Al bijna 60 jaar fungeert dit tijdschrift als brug tussen de theorie en praktijk in het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Een domein dat volop in beweging is en waarvan dit vakblad een onmisbaar onderdeel vormt.

Voor de website gaat u naar: www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.

TvO conferentie over de toekomst van de orthopedagoog

Meer informatie treft u aan op: www.tvoconferentie.nl.