Tijdschrift Intern Begeleiders, TIB

Het eerste nummer van TIB verscheen op 27 september 2011 en bracht enthousiaste reacties teweeg. Inmiddels sloten zich al meer dan 4.000 Intern Begeleiders aan en is TIB het grootste IB-netwerk.

In de optiek van de redactie is de IB’er vooral verantwoordelijk voor de extra ondersteuning binnen de school van kind tot team. Mede onder leiding van de schoolleider geeft zij vorm aan de onderwijskundige innovaties binnen het domein van de extra ondersteuning. Het tijdschrift staat dicht bij de dagelijkse praktijk en biedt concrete informatie waar de IB’er vandaag al iets mee kan in haar of zijn werk.

TIB verschijnt vijf keer per jaar, boordevol onmisbare informatie voor Intern Begeleiders, schooldirecteuren, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de onderwijsondersteuning binnen de school.

Voor de website gaat u naar: www.tijdschriftib.nl.

TIB organiseert de Week van de Intern Begeleider

Meer informatie treft u aan op: www.ibweek.nl.

TIB organiseert de IB dag

Meer informatie treft u aan op: www.ibdag.nl.