Tijdschrift Intern Begeleiders, TIB

Het Tijdschrift Intern Begeleiders (TIB) is in de loop van tien jaar uitgegroeid tot het grootste IB-netwerk. Een onafhankelijke en deskundige redactie uit de praktijk zorgt vijf maal per jaar voor een vakblad met informatie toegespitst op uw praktijk.

In de optiek van de redactie is de IB’er vooral verantwoordelijk voor de extra ondersteuning binnen de school van kind tot team. Mede onder leiding van de schoolleider geeft zij vorm aan de onderwijskundige innovaties binnen het domein van de extra ondersteuning. Het tijdschrift staat dicht bij de dagelijkse praktijk en biedt concrete informatie waar de IB’er vandaag al iets mee kan in haar of zijn werk.

TIB verschijnt vijf keer per jaar, boordevol onmisbare informatie voor Intern Begeleiders, schooldirecteuren, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de onderwijsondersteuning binnen de school.

Voor de website gaat u naar: www.tijdschriftib.nl.

TIB organiseert de Week van de Intern Begeleider

Meer informatie treft u aan op: www.ibweek.nl.

TIB organiseert de IB dag

Meer informatie treft u aan op: www.ibdag.nl.