Organisatie

Instondo B.V. | Binnen Kalkhaven 263 | 3311 JC Dordrecht | T +31 (0)78 645 50 85 I www.instondo.nl

Uitgever: 
Janneke van Loon | T +31 (0)78 645 50 85 | E j.vanloon@instondo.nl
Marcel Mathijssen | T +31 (0)78 645 50 85 | E m.mathijssen@instondo.nl

Administratie: administratie@instondo.nl

Adverteren: sales@instondo.nl

KvK: 57622302
BTW nr: NL8526.61.861.B.01
IBAN NL19 INGB 0651 4598 26

 

© Instondo B.V. Auteursrechten voorbehouden. Het is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever artikelen, illustraties
of schema’s geheel of gedeeltelijk over te nemen. Aan de totstandkoming
van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans
onvolledig of onjuist is, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen
aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen en suggesties houden zij
zich gaarne aanbevolen.