IB’er: het geweten van de school

De coronacrisis heeft ons veel geleerd over het onderwijs. Een van die dingen is dat het ons heeft laten zien hoezeer het onderwijs ingebed is in de maatschappij. De lockdowns dwongen ons tot een hoge mate van flexibiliteit, nieuwe manieren van lesgeven en – niet in de laatste plaats – nog meer focus op het zorgen voor het welzijn van het kind. Diezelfde aanpassing zien we eigenlijk terug in de rol van de IB’er. Lag vroeger nog veel nadruk op remedial teaching, tegenwoordig wordt de IB’er al gezien als kwaliteitscoördinator. De rol van de intern begeleider groeit eigenlijk mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en hoe deze weerspiegeld worden in het onderwijs.

Je staat niet alleen

Een belangrijke ontwikkeling is natuurlijk de invoering van passend onderwijs. Doordat de zorgtaken meer bij de school kwamen te liggen, verschoof het accent van genezen naar voorkomen. Maar ook zien we steeds meer de trend naar gepersonaliseerd onderwijs, brede klassen (meerjarenklassen) en inclusiever onderwijs. Wat vraagt dat van de school als organisatie? En wat vraagt dat van de IB’er? De uitdaging voor de IB’er is het vormgeven van de samenwerking op dat vlak. Het formuleren van een visie op leren en vervolgens de vertaling ervan naar het onderwijs, is bij uitstek iets dat je sámen doet, als school. Als intern begeleider ben je daarin de spin in het web, de verbinder die iedereen samenbrengt. Maar: mét oog voor individuele kwaliteiten en talenten. Want de ene leraar is de andere niet. Hoe kunnen zij het beste uit zichzelf halen? En hoe ondersteunen zij leerlingen dan weer om zich te ontwikkelen?

Welke koers vaar jij?

Een grote bepalende factor in de ruimte die de IB’er heeft en krijgt, is de openheid van de organisatie. In een lerende organisatie wordt er continu gekeken naar ontwikkeling van het onderwijs, welke acties daarvoor nodig zijn, of dat het gewenste resultaat oplevert en uiteindelijk of er moet worden bijgestuurd – en hoe. Er wordt geleerd met en van elkaar, er is ruimte voor zelfsturing en met zijn allen werken we aan de kwaliteit van de héle school. Elke school is weer anders, en de rol van de IB’er dus ook. Maar wat iedere intern begeleider heeft, is de unieke positie om leerkrachten te begeleiden in hun professionalisering, en dus ook van de school als geheel. Daarmee ben je eigenlijk het geweten van de school: wat doen we en waarom doen we dat? En zijn we nog op koers? Maak gebruik van jouw positie en kijk eens kritisch naar jouw organisatie: welke koers vaart jouw school?