Werk met peuters en kleuters in één groep


Auteurs: Imke Denissen en Brigitte IJpelaar
ISBN: 978 94 63171 97 7
Aantal pagina’s: 100
Druk: 1
Jaar van verschijnen: 2020
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 

Bestellen? 
Klik hier en bestel direct bij de uitgever

"Helder geschreven, inspirerend boek met veel tips, bijvoorbeeld voor het doen van een warme overdracht en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie." Biblion.

De ontschotting tussen de voorschoolse en schoolse periode, en het belang van een doorgaande lijn van de ontwikkeling van het jonge kind staan volop in de aandacht. Maar hoe geef je dit vorm? Een kwaliteitsimpuls staat immers niet op zichzelf. In een peuter-kleutergroep komen kinderen vanaf 3.5 jaar naar school en ontwikkelen zich doelgericht. Bij de opzet hiervan heb je te maken met formele en praktische zaken. De wet Kinderopvang en Primair onderwijs vragen om goede afstemming. 
In deze TIBtool wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je dit kunt vormgeven en vind je praktische tools en tips over de opzet van een peuter-kleutergroep. Van intake tot doorstroom.                                 

Imke Denissen heeft 20 jaar ervaring in het openbaar primair onderwijs als leerkracht en IB’er. Ze verbindt op Kindercampus De Vuurvogel in Tilburg de professionals van onderwijs en opvang om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren. 

Brigitte IJpelaar is 25 jaar werkzaam in het onderwijs en directeur van Kindercampus De Vuurvogel. Daar heeft ze een peuter-kleutergroep opgezet. Ook is zij programmamanager van de Expeditie naar een hoog presterende organisatie binnen De Opmaat Groep.