Voicing: geef leerlingen een stem


Auteur: Marianne den Otter
ISBN: 978 94 91725 58 6
Aantal pagina’s: 100
Druk: 2
Jaar van verschijnen: 2015
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Download de inhoudsopgave en hoofdstuk 1

Download de Biblionrecensie: PDF

Uit de pers:
"De auteur geeft veel tips en aanraders over hoe het kind centraal kan staan in het onderwijs en hoe het een stem krijgt."

‘Voicing’ gaat over ‘leerlingen een stem geven’ en hen actief leren leren. Dit kan bijdragen aan emanciperen en participeren: je volwaardig voelen en actief meedoen in de (leer)gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Daarom wordt voicing wel ‘democratie in actie’ genoemd.

Een belangrijk principe van voicing is het groeien naar een cultuur van actief en initiatiefrijk leren en onderwijzen, in plaats van consumptief leren en leerlingen enkel instrumenteel toerusten. Door leerlingen écht stem te geven en hen bij hun innerlijke stem te laten komen, bied je ze gelegenheid om hun authenticiteit te ontdekken en die te delen met medeleerlingen en de leerkracht. Voicing gaat over ‘ware dialoog’ voeren tussen leerkracht en leerlingen. 

Marianne den Otter reikt in deze TIBtool instrumenten aan om ‘stem geven en participatie van leerlingen’ te bevorderen. Hiervoor komen technieken en tools voor luisteren, interactie, dialoog, empoweren, eigenaarschap en burgerschap van leerlingen aan bod. Ook maakt de auteur de transfer van voicing met leerlingen naar voicing in bredere leercontexten, in samenwerking met collega’s en ouders.

Marianne den Otter is orthopedagoog en docent bij Fontys OSO Master (S)EN. Ze werkt samen met educatieve partners in PO, VO en SO, en was nauw betrokken bij de invoering van passend onderwijs. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn inclusief onderwijs, diversiteit, school video interactie begeleiding, en leren en ontwikkelen in een holistische benadering.