Aan de slag met slimme kleuters


Auteur: Eleonoor van Gerven
ISBN: 978 90 79564 99 6 
Aantal pagina’s: 100 
Druk: 4 
Jaar van verschijnen: 2013 
Prijs: € 23,50
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever.

Download de inhoudsopgave en hoofdstuk 1

Recensie in Tijdschrift voor Remedial Teaching

Recensie in HJK

Onderwijs afstemmen door te kijken naar kinderen is het uitgangspunt van deze nieuwe TIBtool. Daarom begint expert Eleonoor van Gerven met het verkennen van het begrip ‘begaafdheid bij kleuters’ en kenmerkende leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen.

Met praktijkvoorbeelden vertaalt ze leer- en persoonlijkheidseigenschappen naar concreet waarneembaar gedrag. Ze maakt duidelijk hoe je als IB’er samen met de groepsleerkracht op systematische, veranderingsgerichte wijze educatieve behoeften van slimme kleuters in kaart kunt brengen. Het accent ligt niet op toetsen en diagnosticeren, maar praktijkgericht aansluiten op wat de slimme kleuter in jouw groep nodig heeft.

Verder vind je in dit boek concrete tips hoe jij je collega’s kunt helpen om voor de slimme kleuters hun leerstofaanbod te verrijken. Er is aandacht voor het verrijken van lessen door in te zetten op het creatief en kritisch denken. Tot slot is er ruimte voor drie duivelse dilemma’s: vervroegde doorstroming, vervroegde instroom én de begeleiding van de sociaalemotionele ontwikkeling van slimme kleuters. Wat kun jij doen als IB’er en waar moet je rekening mee houden?

Eleonoor van Gerven is pedagoog en gespecialiseerd in het opleiden van leerkrachten en het begeleiden van scholen bij het onderwijs aan begaafde leerlingen. Zij heeft een eigen praktijk Slim! Educatief en is ontwikkelaar van de éénjarige Post-HBO registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO®.