Samen leren samenwerken


Auteur: Corrine Bleecke & Suzan Valstar
ISBN: 978 94 63170 2 39
Aantal pagina’s: 100
Druk: 1
Jaar van verschijnen: 2016
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50

Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Download de inhoudsopgave en hoofdstuk 1

Recensie van Biblion 

Het bijbehorende spel kunt u hier bekijken en bestellen: www.speelsamenopenkaart.nl.

Coöperatief leren is een werkwijze die gebaseerd is op samenwerking. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. Ondanks dat onderzoek positieve effecten aantoont en er in Nederland sinds 2000 al veel over gepubliceerd is, zien we dat coöperatieve werkvormen op veel scholen nog geen structurele plek hebben in de dagelijkse onderwijspraktijk. We weten dat samenwerking wordt genoemd als een belangrijke 21e-eeuwse vaardigheid, tijd dus om hier verandering in aan te brengen!

Bij veel kinderen zie je de behoefte om samen te werken, hier kan je met coöperatieve werkvormen prachtig op aansluiten. Ook is samenwerken een belangrijke vaardigheid die later in veel beroepen wordt gevraagd. Het is echter geen vaardigheid die je vanzelf leert, sommige kinderen vinden samenwerken zelfs erg moeilijk.

Corrine Bleecke en Suzan Valstar geloven dat samenwerkend leren goede leerkansen en ervaringen biedt voor zowel leerlingen als leerkrachten. Wanneer je vertrouwen hebt in je collega’s, de taken zorgvuldig verdeelt en ieder teamlid zijn verantwoordelijkheid neemt heb je een mooie basis om dit ook aan de leerlingen over te brengen.
Uitgaan van verschillen, kleine stappen en durven uitproberen is ons motto voor een succesvolle start waarmee je veel actieve betrokkenheid en plezier in je lessen genereert! 

Corrine Bleecke en Suzan Valstar zijn beiden leerkracht in het basisonderwijs geweest en waren ook een tijd collega’s bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Op dit moment zijn zij zelfstandig adviseur. Corrine bij Co-creaties en Suzan bij Living Motion. 

  

Bij het boek is een handig spel verschenen: Speel Samen Open Kaart. Meer informatie en bestelmogelijkheid treft u aan op: www.speelsamenopenkaart.nl.