Voorkom (ernstige) rekenproblemen


Auteur: Ceciel Borghouts
ISBN: 978 94 91725 50 0 
Aantal pagina’s: 98
Druk: 6 (2019)
Jaar van verschijnen: 2015
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 
Bestellen? Klik hier en bestel direct via de uitgever

Download de inhoudsopgave en hoofdstuk 1

Download hier de Biblion recensie.

Veel leerlingen kampen met rekenproblemen. Daarbij spelen zowel kindkenmerken als onderwijsfactoren een rol. Hoe minder aanleg voor rekenen je hebt, hoe harder je het onderwijs nodig hebt. Met goed rekenonderwijs zijn veel rekenproblemen binnen de perken te houden. Kleine problemen worden dan niet groter en lopen niet uit de hand. In deze TIBtool ontdek je hoe je dit voor elkaar kunt krijgen.

Expert Ceciel Borghouts geeft concrete tips hoe de leerkracht nauwkeurig kan observeren. In vaak herkenbare praktijkvoorbeelden wordt ze samen met de IB’er uitgedaagd om anders te signaleren. Niet meer leunen op resultaten van methodetoetsen, maar meer op eigen observaties. Zelf blokdoelen gaan beoordelen met het drieslagmodel.

Groepsoverzichten gaan er heel anders uitzien dan na afname van de methodetoetsen! Dat zal leiden tot vroeger en specifieker ingrijpen. Het doel is preventie, oftewel: voorkomen dat kleine problemen groter worden. De leerkracht wordt met deze manier van werken meer bepalend. Het is niet nodig en zelfs onwenselijk de methode strak te volgen. Dat vraagt wel de nodige kennis. Elke Aanrader bevat tips en tools die de IB’er en leerkracht daarbij ondersteunen.

Rekenspecialist Ceciel Borghouts heeft een eigen adviesbureau: Borghouts Rekenadvies. Zij is (mede) ontwikkelaar van het protocol ERWD, diagnostiek met het protocol ERWD, en van rekenmethoden. Zij geeft trainingen op een breed terrein van het rekenen en de opleiding rekencoördinator. Borghouts publiceert regelmatig over rekenonderwerpen.