Overige titels

De 10 principes van de intern begeleider
Luc Greven 

Scholen zoeken nog steeds naar de ideale positie van de intern begeleider. Dat denken over de beste plek voor de IB’er moet namelijk samen op gaan met het denken over de ontwikkeling van de school. Doordat het onderwijs zich blijft ontwikkelen, zal ook de intern begeleider blijven meebewegen. Het zijn vaak aantrekkelijke ontwikkelingen, die mogelijk zijn geworden door een aantal condities: - de intern begeleider staat als zodanig op  LEES VERDER.

Wegwijzer voor de Intern Begeleider
Vivian van Alem

Het vak van intern begeleider is geweldig. Je ondersteunt je collega’s in het afstemmen van hun onderwijs. Je denkt samen met ouders na hoe je een leerling verder kunt helpen. Je coacht een leerkracht om de volgende stap in haar ontwikkeling te zetten. Je puzzelt met data om met je schoolleider te kunnen sparren over de schoolontwikkeling. Het is een veelzijdig vak, en iedere dag is anders. Veel intern begeleiders beginnen bevlogen aan hun nieuwe taak. Maar er komt vaak veel bij kijken. LEES VERDER

De toekomst van de intern begeleider - NU AL 10e DRUK!
Luc Greven

‘De toekomst van de intern begeleider’ verkent een drietal scenario’s voor de ontwikkeling van interne begeleiding. Lees meer

NIEUW:
OT-Kaartenset - De drie fases van een OT in 10 kaarten
Simone van Dijk
In WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling heeft Simone van Dijk de stappen van het OT en deze drie fases niet alleen beschreve, maar ook duidelijk uitgetekend. Deze tekeningen kun je nu als kaartenset bestellen! lees verder

Een vitale visie voor school, meer greep op de toekomst
Luc Greven

Goed onderwijs bestaat in veel Nederlandse scholen. Goed genoeg onderwijs bestaat niet. De niveaus van de leerlingen verminderen in internationaal perspectief, de ongelijke kansen vormen een open wond en de leesprestaties zijn in landenvergelijkingen abominabel. Verbeteren van de school is geen optie, maar een opgave, telkens weer. LEES VERDER

 

Basisboek Hoogbegaafde Adolescenten
Hanneke Berens, Lijnie Reijers en Dorien Oskam
Hoogbegaafdheid is in. Er zijn over dit onderwerp vele boeken beschikbaar, echter voornamelijk gericht op de begeleiding en ondersteuning van kinderen in de basisschoolleeftijd. Een boek specifiek over hoogbegaafde adolescenten ontbrak. LEES VERDER.

 

Pakket Intervisiespel Geweldloos Verzet + TIBtool Handel Geweldloos
Ilse van den heuvel & Colette Montens

Leerkrachten moeten geregeld hun energie steken in het balanceren tussen groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die probleemgedrag laten zien. En hoe kun je hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op school? Door te werken vanuit de Nieuwe Autoriteit stel je grenzen op een kalme, vastberaden, geweldloze manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding. LEES VERDER.

Intervisiespel Geweldloos verzet
Ilse van den heuvel & Colette Montens

Het Intervisiespel Geweldloos verzet is bedoeld om het gedachtegoed en de methodiek vast te houden en om het beter te implementeren binnen je team en organisatie. Door regelmatig met elkaar stil te staan bij de vragen, internaliseer je het gedachtegoed in houding, gedrag en taal. Lees verder.

Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid
Peter de Vries

Het Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid  is hét implementatieboek voor effectieve en efficiënte ouderbetrokkenheid. Met dit boek in de hand is elke school zelf in staat ouderbetrokkenheid te versterken volgens logische stappen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkvoorbeelden. Lees meer.

Kantelende scholen
Luc Greven

Steeds meer onderwijsexperts en onderwijzenden zelf spreken met fundamentele zorg over de toekomst van ons onderwijs, ook al verschilt hun oplossingsrichting. Anderzijds leeft het besef dat er elke dag in elke school wonderen worden voltrokken. Maar het kan zoveel beter. Lees meer.

Onlosmakelijke band
Mieke Janssens

Het centrale thema in het boek is het ontwikkelen van een deskundige begeleidingshouding in situaties waarin een te sterke hechtingsband is tussen de cliënt en één van de ouders. Lees verder.

IB’ER: TOT HIER EN NU VERDER? Onderzoek, tips en tools - 1e, 2e en 3e druk
Nikkie Laros en Peter Laros
IN PRIJS VERLAAGD: €31,00 vanaf 1 mei 2020: €19,95

Maar liefst 1.455 IB’ers vulden eind 2018 de grote IB enquête in. De uitgewerkt enquêteresultaten in dit boek geven een helder inzicht in hoe IB'ers werken aan de vormgeving van passend onderwijs en hun eigen rol in de schoolorganisatie. Lees meer.

De negen principes van de excellente schoolleider - 3e druk
Luc Greven

De grote betekenis van een excellente schoolleider wordt steeds meer onderkend. Hij laat de school schitteren en de leraren en leerlingen floreren. Hoe gaat dat in zijn werk? Lees meer.

Meerleerjarenklas - 4e druk
Bert Groeneweg

Verder met Co-Teaching en integratieklassen. Lees meer.

90 praktische tips voor intern begeleiders
Van de TIB-redactie

Verzameling van tips uit TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders. Lees meer.

Twijfelachtig, maar acceptabel
Mieke Ketelaars

50 columns over de zin en onzin in de pedagogiek. Lees meer