Overige titels

Pakket Intervisiespel Geweldloos Verzet + TIBtool Handel Geweldloos
Ilse van den heuvel & Colette Montens

Leerkrachten moeten geregeld hun energie steken in het balanceren tussen groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die probleemgedrag laten zien. En hoe kun je hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het pedagogisch klimaat op school? Door te werken vanuit de Nieuwe Autoriteit stel je grenzen op een kalme, vastberaden, geweldloze manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding. LEES VERDER.

Intervisiespel Geweldloos verzet
Ilse van den heuvel & Colette Montens

Het Intervisiespel Geweldloos verzet is bedoeld om het gedachtegoed en de methodiek vast te houden en om het beter te implementeren binnen je team en organisatie. Door regelmatig met elkaar stil te staan bij de vragen, internaliseer je het gedachtegoed in houding, gedrag en taal. Lees verder.

Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid
Peter de Vries

Het Basisboek Coördinator Ouderbetrokkenheid  is hét implementatieboek voor effectieve en efficiënte ouderbetrokkenheid. Met dit boek in de hand is elke school zelf in staat ouderbetrokkenheid te versterken volgens logische stappen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en vele praktijkvoorbeelden. Lees meer.

Kantelende scholen
Luc Greven

Steeds meer onderwijsexperts en onderwijzenden zelf spreken met fundamentele zorg over de toekomst van ons onderwijs, ook al verschilt hun oplossingsrichting. Anderzijds leeft het besef dat er elke dag in elke school wonderen worden voltrokken. Maar het kan zoveel beter. Lees meer.

De toekomst van de intern begeleider - 7e druk
Luc Greven

‘De toekomst van de intern begeleider’ verkent een drietal scenario’s voor de ontwikkeling van interne begeleiding. Lees meer

Onlosmakelijke band
Mieke Janssens

Het centrale thema in het boek is het ontwikkelen van een deskundige begeleidingshouding in situaties waarin een te sterke hechtingsband is tussen de cliënt en één van de ouders. Lees verder.

IB’ER: TOT HIER EN NU VERDER? Onderzoek, tips en tools - 1e, 2e en 3e druk
Nikkie Laros en Peter Laros
IN PRIJS VERLAAGD: €31,00 vanaf 1 mei 2020: €19,95

Maar liefst 1.455 IB’ers vulden eind 2018 de grote IB enquête in. De uitgewerkt enquêteresultaten in dit boek geven een helder inzicht in hoe IB'ers werken aan de vormgeving van passend onderwijs en hun eigen rol in de schoolorganisatie. Lees meer.

De negen principes van de excellente schoolleider - 3e druk
Luc Greven

De grote betekenis van een excellente schoolleider wordt steeds meer onderkend. Hij laat de school schitteren en de leraren en leerlingen floreren. Hoe gaat dat in zijn werk? Lees meer.

Meerleerjarenklas - 4e druk
Bert Groeneweg

Verder met Co-Teaching en integratieklassen. Lees meer.

90 praktische tips voor intern begeleiders
Van de TIB-redactie

Verzameling van tips uit TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders. Lees meer.

Twijfelachtig, maar acceptabel
Mieke Ketelaars

50 columns over de zin en onzin in de pedagogiek. Lees meer