OMGAAN MET FAALANGST OP SCHOOL

Auteur: John Jeninga
ISBN: 978 94 6317 201 1
Aantal pagina’s: 100
Druk: 1
Jaar van verschijnen: 2020
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de serie: € 19,50

Bestellen? Klik hier en bestel direct via de uitgever

Er zijn nogal wat kinderen in het basisonderwijs die last hebben van faalangst. Zo’n 12% van de leerlingen ervaart in taaksituaties zoveel stress dat hun prestaties hieronder lijden. Ondanks een normale intelligentie en een goede inzet lukt het deze kinderen niet om succeservaringen op te doen. De aankondiging van een toets of het moeten geven van een spreekbeurt zijn gebeurtenissen waardoor deze leerlingen volledig van slag kunnen raken.

Zij hebben een angst ontwikkeld niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen, zoals de leerkracht, klasgenoten en ouders. Maar ook niet aan de verwachtingen die zij van zichzelf hebben. Vaak zien we bij deze leerlingen dat er sprake is van weinig zelfvertrouwen en dat hun denken bepaald wordt door negatieve gedachten over hun eigen kwaliteiten. Heel jammer!

‘Omgaan met faalangst op school’ geeft je als leerkracht inzicht in de oorzaken ervan en laat je zien hoe je kunt afstemmen op de specifieke onderwijswijsbehoeften van een leerling met faalangst. Er worden verschillende praktische tools aangereikt om zowel de faalangst bij leerlingen te begrijpen als aan te pakken.

John Jeninga is orthopedagoog en heeft gewerkt als leraar, intern begeleider en adjunct-directeur op een school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen. Als docent was hij verbonden aan de Opleiding tot Master Educational Needs van Fontys Hogescholen. Al vele jaren maakt hij deel uit van de redactie van Remediaal, een
vaktijdschrift voor Educational Needs in VO en BVE. Hij is auteur van diverse publicaties over gedragsproblemen. Vanuit zijn bedrijf ‘Jeninga Maatwerk in Begeleiding’ biedt hij ondersteuning en coaching op maat aan leraren, ouders en jeugdigen.