De Meerleerjarenklas - verder met Co-Teaching en integratieklassen


Auteur: Bert Groeneweg
ISBN: 978 94 63170 70 3
Aantal pagina’s: 176
Druk: 4 (2017) SMART-editie
Jaar van verschijnen: 2014/2017
Prijs: € 19,95 (i.p.v. €29,50)
Bestellen? Klik hier en bestel direct via de uitgever

Download de inhoudsopgave en inleiding

De auteur vertelt over het boek (youtube)

Als er - mede door 'Passend Onderwijs' - meer leerlingen met andere onderwijsbehoeften in de klas komen en de diversiteit toeneemt, kun je niet vast blijven houden aan klassikale instructie. Laat dan de diversiteit doorgroeien en kies voor een klas waarin meerdere leerjaren (soms wel vier) in één klas worden begeleid door twee leerkrachten, Co-Teachers. In dit boek wordt ingegaan op de mogelijkheden, de voorwaarden, de kansen en de uitdagingen van de leeftijdsheterogene klas. Veel voorbeelden worden gegeven uit landen die ons 'passend' voorgingen. Daardoor heeft dit boek een internationaal karakter waarbij de spiegel uit het buitenland kan inspireren tot ontwikkeling en verandering in ons dagelijks onderwijs. Dit boek helpt leerkrachten, schooldirecties, bestuurders en beleidsmakers, om een antwoord te vinden op toenemende diversiteit in klas, school en samenwerkingsverband. Daarnaast is het werken met Meerleerjarenklassen een antwoord voor scholen die worstelen met krimp, het stelt hen in staat om volwaardig onderwijs te blijven bieden.

Klik hier om de bijlagen in de Meerleerjarenklas te downloaden in pdf. 

(Drs. H.G.) Bert Groeneweg is hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (HU) sinds 1992, daarvoor werkte hij als onderwijzer, schoolhoofd, directeur en verenigingsdirecteur in Rotterdam en was actief als bestuurslid in vele onderwijsverenigingen en samenwerkingsverbanden. Hij studeerde na de PABO Nederlands  MO-A en B, Pedagogiek MO A en B, Milieukunde 1e graad, Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en deed de studie Hoogbegaafdheid aan de Universiteit van  Nijmegen. Zijn professionele interesses en werkgebied liggen op het gebied van onderwijsbeleid, interne begeleiding, passend onderwijs, internationalisering, integratie, Co-Teaching en Meerleerjarenklassen. Vanuit zijn professie is hij tevens een inspirerende spreker op onderwijsconferenties en enthousiast begeleider van buitenlandse studiereizen.

Recensie: "Deze inspirerende onderwijsuitgave leest vrij gemakkelijk weg, biedt een brok aan informatie, zet aan het denken en zal mogelijk ook wat stof doen opwaaien." (Biblion 20-5-2015).