Luc Greven: Een vitale visie voor school, meer greep op de toekomst


Auteur: Luc Greven
ISBN: 978 946317 241 7
Jaar van verschijnen: 2021
Prijs: € 31,00
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Goed onderwijs bestaat in veel Nederlandse scholen. Goed genoeg onderwijs bestaat niet. De niveaus van de leerlingen verminderen in internationaal perspectief, de ongelijke kansen vormen een open wond en de leesprestaties zijn in landenvergelijkingen abominabel. Verbeteren van de school is geen optie, maar een opgave, telkens weer. De onderwijsinspectie stelt dat scholen met een uitgesproken visie zich hier positief onderscheiden. Weten waar je als school naartoe wilt, beschikken over een onderwijsvisie, is onontbeerlijk. Dit boek geeft daarvoor een praktische voorzet en biedt antwoorden op vragen als:

• Wat is een onderwijsvisie?
• Hoe kun je een goede onderwijsvisie voor je school ontwikkelen?
• Wat helpt om een visie vitaal te maken en te vertalen in concreet handelen in school?

Luc Greven over een vitale visie: “Visies op onderwijs zijn inhoudelijk vaak modegevoelig. Nu is ’eigenaarschap van leerlingen’ ernstig in de mode, eerder al ’het ontwikkelen van talenten’ en nog wat eerder ’het kind centraal’. Maar daar gaat dit boek niet over. Het behandelt minder die inhoud, als wel de vorming van de visie en de vertaling ervan in dagelijks handelen. Over hoe een visie overal in school vitaal kan worden en onderdeel van de onderwijspraktijk.”

Een vitale visie voor school is inspirerend voor schoolleiders, intern begeleiders, schoolbestuurders en begeleiders van scholen die ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van een visie willen. Het is deels handboek, deels stappenplan, maar vooral een portfolio met voorzetten en uitdagingen om in je school met visie aan de slag te gaan. Morgen!

---------------------------------------------------------
Drs. Luc F. Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar en schoolleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille. Hij schreef eerder over schoolleiderschap, interne begeleiding, kantelende scholen en over de school als lerende organisatie.