Dyslexie: Werk in uitvoering!


Auteur: Mieke Urff
ISBN: 978 94 91725 28 9 
Aantal pagina’s: 100
Druk: 1
Jaar van verschijnen: 2014
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Download de inhoudsopgave en hoofdstuk 1

Lees de Biblion recensie! PDF

Artikel Balans Magazine, okt/nov 2014! PDF

Uit de pers: 
"Praktisch handboek, bestemd voor zowel ervaren als beginnende intern begeleiders (IB’ers) in het primair onderwijs."
"De vormgeving is speels verzorgd. Door de hoeveelheid aan informatie is het een echt naslagwerk, waarbij de samenvatting een goed beginpunt is."

Op iedere basisschool of SBO houden directieleden, IB’ers, RT’ers en leerkrachten zich bezig met de begeleiding van leerlingen met dyslexie. In het kader van passend onderwijs en de Referentiekaders Taal is er extra aandacht voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat leerlingen met dyslexie over het vereiste taalniveau kunnen beschikken bij het verlaten van de basisschool.

In deze TIB-tool beschrijft dyslexiespecialist Mieke Urff in acht aanraders hoe IB’ers dyslexiebeleid vanuit de verschillende protocollen kunnen omzetten in activiteiten binnen de groep en de school. Wie moet eigenlijk welke kennis over dyslexie hebben? Hoe kun je leerlingen ondersteunen bij het uitvoeren van taken in de groep? De aanraders werken goed voor alle leerlingen. Ook zijn er tips en tools die inspiratie bieden voor een goede samenwerking met ouders. Verschillende tools nodigen uit tot reflectie: sta bijvoorbeeld eens stil bij de motivatie van leerlingen met dyslexie en hoe jullie daar op school aan werken. In de aanrader over de overstap naar het VO vind je handige tips die je helpen om leerlingen met dyslexie goed voor te bereiden op het spannende brugklasjaar.

Mieke Urff is dyslexiespecialist en onderwijskundige op het gebied van Special Educational Needs. Ze is ervan overtuigd dat de begeleiding van leerlingen met dyslexie vooral plaats moet vinden in de klas door leerkrachten die passende methodieken en middelen in kunnen zetten. Waar nodig met ondersteuning van een specialist.