De toekomst van de intern begeleider


Auteur: Luc Greven
ISBN: 978 94 63170 91 8
Aantal pagina’s: 160
Druk: 8 (2021)
Jaar van verschijnen: 2017
Prijs: € 31,00
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Download hier de inhoudsopgave en introductie

"Een must voor intern begeleiders" Lidy Peters, Beter Begeleiden, januari 2018.

Dit boek is bestemd voor intern begeleiders en hun schoolleider, voor schoolbegeleiders en de leiding van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Er is een directe aanleiding voor: publicaties over interne begeleiding zijn vooral op de verbetering van de staande praktijk gericht, op ‘gaande houden’. Intussen voelen veel IB’ers zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen ze zich fundamentele vragen. Dit boek behandelt die vragen en is gericht op het begrijpen van interne begeleiding in de historische, organisatorische en onderwijskundige context, en op verandering ervan.

Het onderwijs staat voor dynamische veranderingen. ICT is daar een aanjager van, maar fundamenteler is dat de samenleving nieuwe vragen aan de school stelt. De kern van dit boek is dat de IB’er alleen van betekenis kan blijven, wanneer ze een bijdrage levert aan de nieuwe visies op onderwijs en het organiseren van de school.

‘De toekomst van de intern begeleider’ verkent een drietal scenario’s voor de ontwikkeling van interne begeleiding:
Scenario 0: Geen IB’er
Scenario 1: Interne Begeleiding in de klassieke school
Scenario 2: Interne Begeleiding in de school als leergemeenschap

Luc Greven was onder andere intern begeleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs en docent en directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht). Zijn focus ligt nu op leiderschap in school en op de rol van de intern begeleider in de toekomst. Hij schreef ook het boek 'De negen principes van de excellente schoolleider'.