De negen principes van de excellente schoolleider


Auteur: drs. Luc F. Greven
ISBN: 9789463170062
Aantal pagina's: 180
Jaar van verschijnen: 2015
Druk: 3
Prijs: € 31,00
Bestellen: Klik hier en bestel direct bij de uitgever

De grote betekenis van een excellente schoolleider wordt steeds meer onderkend. Hij laat de school schitteren en de leraren en leerlingen floreren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Dit boek beschrijft op een toegankelijke wijze de negen principes die excellente schoolleiders toepassen. Onderzoek naar hun handelen in de praktijk heeft daaraan ten grondslag gelegen. 
Principes die excellente schoolleiders veelvuldig toepassen zijn het ‘stimuleren van een vitale visie’, ‘werken aan een topteam’ en het ‘bieden van professionele ruimte aan de leraar’. Maar ook ‘er zijn’ en ‘wind zaaien’ zijn bij hen heel herkenbaar.

Luc Greven schrijft: “Ik zag in de voorbereiding veel goede directeuren, goede teams en gelukkige klassen. Maar het is op veel plekken in onze scholen helaas anders. Gelukkig weet ik nu ook zeker: een schoolleider kan de basis leggen voor een fantastische school, desnoods tegen alle stromen in”.

Dit boek inspireert om stappen te zetten in de richting van excellentie. Dat is voor iedere schoolleider mogelijk. Excellente schoolleiders zijn geen supersterren met onbereikbare aanleg of charisma, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag. Dat brengt De negen principes van de excellente schoolleider in beeld.

Drs. Luc F. Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar en directeur in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille. Hij schreef eerder over interne begeleiding, passend onderwijs en over de school als lerende organisatie. Zijn focus ligt nu op leiderschap in school.

Recensie uit Biblion:
Het enthousiasme en de passie voor het vak spat van iedere bladzijde af, waardoor het heel prettig leest. Een must voor iedere schoolleider!" Lees meer.

Recensie uit De Stentor:
"Geheim goede school ontrafeld.” “....een krachtige boodschap voor alle 7.000 schoolleiders in het basisonderwijs.”

Recensie uit LBBO (september 2016):
"Wat dit boek als meerwaarde heeft, is dat het enthousiasme van de schrijver maakt dat elke schoolleider uitgedaagd wordt de praktische tips en handvatten morgen in te zetten." Lees meer.

Uit de pers:
"Het enthousiasme en de passie voor het vak spat van iedere bladzijde af, waardoor het heel prettig leest."
"Omdat geen schoolleider, maar ook geen school hetzelfde is, wordt een gevarieerd beeld geschetst van de wijze van handelen van de schoolleider."

Schoolleidersregister PO:
Het boek ‘De Negen Principes van de Excellente Schoolleider’ wordt vermeld als bron bij het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk Leiderschap’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat het boek ‘De Negen Principes van de Excellente Schoolleider’ gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.