Co-teaching: samen kun je meer

Auteurs: Dian Fluijt en Marleen van Kooten
ISBN: 978 9463171 88 5
Aantal pagina’s: 98
Druk: 1
Jaar van verschijnen: 2020
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 
Bestellen?  Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Co-teaching is een pedagogisch onderwijsconcept waarin het waarderen van diversiteit van leerlingen het uitgangspunt vormt. Het welbevinden van zowel leerlingen als leraren in co-teachinggroepen is hoog, waarbij de leerresultaten van leerlingen verbeteren. Voorwaardelijk is dat leraren begrijpen hoe ze deze positieve ontwikkeling kunnen bevorderen en hun kennis kunnen toepassen. De IB’er faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van co-teaching in de school.

Het co-creatiemodel ondersteunt co-teachers bij het stapsgewijs oppakken en uitvoeren van veranderingen. Het model biedt een overzicht van items die zij als meest belangrijk ervaren. In deze TIBtool besteden we aandacht aan de betekenis van co-teaching, het starten met co-teaching en een toelichting op het co-creatiemodel. Daarna werken we zes specifieke items uit die zijn gericht op het samenwerken en het organiseren van co-teaching: vertrouwen, communicatie, samenwerkend leren, differentiëren, zelfverantwoordelijk leren en Universal Design for Learning.

Dr. Dian Fluijt is docent bij Hogeschool Utrecht, co-teacher, onderzoeker, auteur en oprichter
van ‘De OnderwijsMENSen’.
Marleen van Kooten (M) is coach, co-teacher, raadslid en het gezicht achter ‘Kracht Inzicht’.