Arrangeer samen


Auteur: Simone van Dijk, Sofie Rijnberg
ISBN: 978 94 91725 51 7 
Aantal pagina’s: 100
Druk: 4
Jaar van verschijnen: 2015
Prijs: € 23,50 
Bij een abonnement op de TIBtools: € 19,50 
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

Download de inhoudsopgave en hoofdstuk 1

Recensie Juf Loes op bol.com: 5 van de 5: Dit is echt goed (25 september 2015): Dit is waar het over moet gaan! Kern te pakken. Ondersteund door herkenbare voorbeelden, verdiepende tools.

Met de invoering van passend onderwijs 'arrangeren' we ondersteuning voor leerlingen die iets extra's nodig hebben. Vanuit de vraag 'Wat heeft dit kind nodig om deze doelen te behalen', bedenken school, ouders en de leerling, met waar nodig ondersteuning van aanvullende expertise, gezamenlijk een passende aanpak en voeren deze uit. Arrangeren is: doen wat nodig is, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Om te kunnen arrangeren, moet een schoolteam de basis op orde hebben. Denk aan de kwaliteit van het begeleiden van leerkrachten en leerlingen, en de samenwerking met ouders en externen. Het schoolteam moet zich voortdurend bewust zijn van de effecten die het heeft op het leren van hun leerlingen. De kwaliteit van lesgeven maakt immers het verschil. De onderwijskundige aansturing van dit proces op school en het voeren van de regie over het arrangeren, vraagt van IB'ers en directeuren toewijding, een groot zelfbewustzijn en specifieke kennis en vaardigheden.

Simone van Dijk en Sofie Rijnberg bieden in deze TIBtool adviezen, tips en tools aan IB'ers, directeuren en schoolbegeleiders, als handreiking bij het arrangeren.

Simone van Dijk is zelfstandig gevestigd docent, coach, trainer en HGW-HGA-specialist. Ze werkt in opdracht van scholen en samenwerkingsverbanden aan goed onderwijs en effectieve communicatie, en specifiek ook aan het verbeteren van OT’s. Zie www.simonetraint.nl.

Simone schreef ook ‘Meester in de klas’ (2018 / 4e druk) en de TIBtools WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling en 'Arrangeren voor Gevorderden'.

Sofie Rijnberg werkt als adviseur bij OOG onderwijs en jeugd. Zij heeft zich voor verschillende samenwerkingsverbanden bezig gehouden met de voorbereiding en implementatie van passend onderwijs. Nu werkt zij o.a. als projectleider voor Hello Monday; een begeleidingstraject voor professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp, waarin de nieuwe manier van werken en arrangeren centraal staat.