Tijdschrift voor Orthopedagogiek, TvO

Al meer dan 56 jaar fungeert dit tijdschrift als brug tussen de theorie en praktijk in het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Een domein dat volop in beweging is en waarvan dit vakblad een onmisbaar onderdeel vormt.

Voor de website gaat u naar: www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.

 

cover tijdschrift

Cover TIB 2018 3