Tijdschrift voor Orthopedagogiek, TvO

Al meer dan 56 jaar fungeert dit tijdschrift als brug tussen de theorie en praktijk in het domein van de orthopedagogiek, onderwijs, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Een domein dat volop in beweging is en waarvan dit vakblad een onmisbaar onderdeel vormt.

Gedurende die vele jaren is er bij het blad wel eens een rimpeltje gladgestreken of een botoxje toegediend, maar het bleef bij kleine ingrepen. Nu vinden we het tijd om het vakblad eens grondig te verbouwen. Met een nieuw formaat, een nieuwe vormgeving en met meer aandacht voor de toegankelijkheid en leesbaarheid. Met als doel het blad te moderniseren en daarbij de kwaliteit te behouden. Om opgefrist nog vele jaren hét toonaangevende vakblad te zijn op ons vakgebied. 

Wilt u meer weten of de nieuwe opzet van TvO? Ga dan naar: www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.

 

cover tijdschrift

Cover TIB 2018 3