Passend Onderwijs Magazine, PO Magazine

Dit tijdschrift richt haar aandacht op passend onderwijs en de betekenis daarvan voor schoolleiders. Zij zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning op de eigen school, inclusief de competenties van leerkrachten, de communicatie met ouders en de realisatie van thuisnabij passend onderwijs.

Het tijdschrift inspireert schoolleiders bij het realiseren van hun verantwoordelijkheid. Alle relevante onderwerpen komen aan de orde. Er is aandacht voor nieuwe wet- en regelgeving, voor basisondersteuning en het arrangeren van extra ondersteuning.

Samenwerking met ketenpartners en met ouders is een kritische succesfactor voor de invoering van passend onderwijs. Het blad biedt veel praktische inzichten voor het leiden en managen van het team bij het werken aan de belangrijkste onderwijsvernieuwing van deze tijd. 

Passend Onderwijs Magazine verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van ruim 2.500, boordevol onmisbare informatie voor schooldirecteuren, docenten, samenwerkingsverbanden, ketenpartners en iedereen die betrokken is bij Passend Onderwijs en wordt tegen een redelijke financiële vergoeding ter beschikking gesteld aan alle basisscholen en verder geïnteresseerde bestuurders en coördinatoren binnen het onderwijs.

Passend Onderwijs Magazine heeft een eigen website: www.pomagazine.nl.

POM organiseert het congres Passend Onderwijs in 1 dag

Meer informatie treft u aan op: www.pocongres.nl.

cover tijdschrift

Cover TIB 2017 5