(S)EN Magazine

Omgaan met diversiteit in de klas

Welkom op de website van het tijdschrift (S)EN Magazine. Met dit tijdschrift willen we leraren met elkaar in contact brengen. We willen het leren van en met elkaar stimuleren en faciliteren. Leraren uitdagen met elkaar in gesprek te gaan en hun ervaringen te delen met collega’s. Leraren stimuleren zich een leven lang professioneel te ontwikkelen. We willen dit doen op een laagdrempelige, kleinschalige, praktijkgerichte en toegankelijke wijze.

Ons vertrekpunt is de waarde van en de waardering voor het leraarschap. Onderwijs is het fundament van onze democratie. Leraren ondersteunen jonge mensen bij het leren kennen en waarderen van zichzelf en van hun medemensen, in al hun diversiteit. Zij helpen hun leerlingen greep te krijgen op de wereld om hen heen en leren hen verantwoordelijkheid te nemen om met elkaar het goede leven na te streven voor iedereen.

Onderwijzen is opvoeden en opvoeden is onderwijzen. Dit vraagt van leraren een zeker optimisme, een geloof in de mogelijkheden van mensen, een geloof in de mogelijkheden van hun leerlingen.

Verschenen

Colofon

Contact

cover tijdschrift

TIB01 2017 Cover