Congressen

Instondo organiseert jaarlijks verschillende congressen voor het onderwijs en voor de jeugdhulp. In 2016 wordt voor het vijfde jaar de Week van de Intern Begeleider georganiseerd, gelieerd aan TIB, het Tijdschrift Intern Begeleiders. Het PO-congres is een jaarlijks gehouden eendaags congres voor schoolleiders en wordt georganiseerd door Passend Onderwijs Magazine. Sinds 2015 wordt ook het congres Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!? door Instondo neergezet. Meer informatie treft u hieronder:

Week van de Intern Begeleider (WIB)

Nationaal congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp

Congres Passend Onderwijs in 1 dag

cover tijdschrift

Cover 2017 3