Congressen

Instondo organiseert jaarlijks verschillende congressen voor het onderwijs en voor de jeugdhulp. In het najaar 2019 wordt voor het achtste jaar de Week van de Intern Begeleider georganiseerd, gelieerd aan TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders. Het PO congres is een jaarlijks eendaags congres voor schoolleiders, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden en wordt georganiseerd door Passend Onderwijs Magazine. Sinds 2015 wordt het OJ congres georganiseerd waarbij een verbinding wordt gelegd tussen het onderwijs, ouders en de jeugdhulp. Op dinsdag 12 maart 2019 zal de 2e IB conferentie plaatsvinden.

Meer informatie treft u hieronder:

Week van de Intern Begeleider (WIB)

Congres 'Passend Onderwijs in 1 dag' (PO congres)

Nationaal congres Onderwijs, Ouders en Jeugdhulp (OJ congres)

Conferentie over de toekomst van de intern begeleider (IB dag)

cover tijdschrift

Cover TIB 2018 3