Special OverLeerlingenGesproken

       

 

Titel: Over leerlingen gesproken... De IB'er als drijvende kracht achter de cultuuromslag die 'passend onderijs' heet.
Auteur: Wim Meijer (red), Aly Veenstra, Alexander Minnaert en Victor Felder
ISBN: 978 94 6317 024 6
Aantal pagina’s: 80
Druk: 1
Jaar van verschijnen: 2016
Prijs: € 23,50
Bestellen? Klik hier en bestel direct bij de uitgever

 

Passend onderwijs betekent in de praktijk: kunnen omgaan met verschillen en tegemoetkomen aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Gemakkelijker om op te schrijven dan om in praktijk te brengen.
Het blijkt een weerbarstige aangelegenheid. Voor leerkrachten houdt het ‘passend maken van onderwijs’ heel wat meer in dan het nemen van administratieve en klassenmanagement maatregelen.

IB’ers weten als geen ander dat passend onderwijs een kwestie van lange adem is. Er is een cultuuromslag voor nodig. Het gaat om een andere manier van denken en spreken over (zorg)leerlingen en het vraagt van leerkrachten een onderzoekende houding: bereid zijn uit te zoeken wat een leerling nodig heeft, besluiten om bij sommige leerlingen iets ‘anders dan anders’ te gaan doen, en vervolgens kijken of dat ook daadwerkelijk effect heeft.

Hoe kunnen IB’ers groepsleerkrachten ondersteunen om passend onderwijs op de werkvloer handen en voeten te geven? Hoe kun je collega’s in hun kracht zetten? Wat is bijvoorbeeld nodig om als IB’er een meer coachende rol ten opzichte van leerkrachten in te nemen? Op welke manier kun je het beste leerlingbesprekingen inrichten? Dat zijn enkele kernvragen uit dit boek.

De antwoorden komen uit de praktijk. Wie een cultuuromslag nastreeft, heeft tijd nodig. Dat was Triënte (nu stichting Comperio) zich als schoolbestuur bewust. Zij organiseerde een project waarin de IB’ers zich de meer coachende rol konden eigen maken. Ieder op de eigen school. Gedurende drie schooljaren volgde een kleine projectgroep de veranderingen op de voet.

Het project leverde een schat aan gegevens op. Ervaringen die de moeite waard zijn om door te geven: Omdat de genomen maatregelen in principe overal toepasbaar zijn. Omdat blijkt dat scholen verschillende wegen kunnen bewandelen naar eenzelfde stip op de horizon. En omdat we – voor het eerst – aantonen dat de werkwijze van IB’ers, duurzame veranderingen teweeg brengt. Zelfs twee jaar na afronding van het project zien we scholen verder groeien.

Kortom: dit boek laat zien hoe IB’ers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de cultuuromslag die passend onderwijs heet.

Recensies:

Grit in education: 'Voor iedereen die bezig is met het realiseren van passend onderwijs kan ik dit boekje aanraden. Mij heeft het in ieder geval opgeleverd dat ik vanuit de kluwen van gedachten over passend onderwijs weer met mijn voeten op aarde ben beland'. Lees meer

Biblion: 'Praktisch toepasbare adviezen voor professionals in het onderwijs'. Lees meer.

cover tijdschrift

Cover TIB 2019 3