Cover enqueteboekje    

Titel: Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2013 
Onder redactie van: Peter Laros
Eindredactie: Walter van de Calseyde  
ISBN: 978-90-79564-99-6
Aantal pagina’s: 84 
Druk: 1 
Jaar van verschijnen: 2013 

cover ib2014   Titel: Nationaal Onderzoek Intern Begeleiders 2014
Onder redactie van: Paolo van der Steenhoven, Dolf
van Veen, Peter Laros
ISBN: 978-94-91725-52-4
Aantal pagina’s: 80
Druk: 1 
Jaar van verschijnen: 2014

Dit is het tweede jaar dat vanuit het Tijdschrift Intern Begeleiders onderzoek is geïnitieerd naar de werkomstandigheden van intern begeleiders (IB’ers) in het primair onderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd door Paolo van der Steenhoven en Dolf van Veen van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) dat het onderzoek heeft ingevoegd bij een breder landelijk onderzoek naar de leerlingenzorg in het primair onderwijs en de professionalisering van leerkrachten.

In deze publicatie presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek onder 416 intern begeleiders op scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

cover tijdschrift

Cover TIB 2019 3